Lightroom, flux de treball

Lightroom, flux de treball
fins al 01/06/2018

Taller per conèixer l’ influència del flux de treball en el resultat final d’un treball fotogràfic, i que una metodologia de treball ben planificada i ordenada evita errors i aconsegueix resultats impressionants. S’explicarà com planificar sortides, com processar les fotos de manera ordenada, com exportar-les adequadament i com fer un HDR natural per aprofitar llums i ombres.